詩(shī)詞曲中使用疊字舉例

作者:唐圭璋

我國最古之詩(shī)歌總集《詩(shī)經(jīng)·國風(fēng)》為北方民歌。人民在日常生活中,就所見(jiàn)、所聞、所感,慣于使用疊字以表達外界自然環(huán)境及內心喜怒哀樂(lè )之情,如“關(guān)關(guān)雎鳩”則寫(xiě)鳥(niǎo)聲之清脆,“灼灼其華”則寫(xiě)桃花之美麗,“楊柳依依”則寫(xiě)楊柳之茂盛可愛(ài),“雨雪霏霏”則寫(xiě)氣候嚴寒之可哀,“憂(yōu)心悄悄”則寫(xiě)內心之苦痛,描繪如畫(huà),真情畢露,句式大多以四字句為主。尤其突出的是四字句連用疊字,如“河水洋洋,北流活活。施罟濊濊,鳣鮪發(fā)發(fā)。葭菼揭揭,庶姜孽孽”,將農村流水游魚(yú)及農家于蘆葦叢中扳罾打魚(yú)情況,詳盡敘述,極為生動(dòng)活潑。

繼北方《詩(shī)經(jīng)》以后,南方《楚辭》興起,我國最早之偉大詩(shī)人屈原,即受南方民歌影響寫(xiě)出《離騷》、《九歌》、《九章》等名著(zhù)。由于楚物、楚語(yǔ)、楚聲與北方不同,一般不以四字句為主,或用五字,或用七字,或用對仗,且每句中具有“兮”字。如《云中君》云“石瀨兮淺淺,飛龍兮翩翩”,則為五字句。如《山鬼》云“雷填填兮雨冥冥,猿啾啾兮狖夜鳴。風(fēng)颯颯兮木蕭蕭,思公子兮徒離憂(yōu)”,則為七字句,每句兩用疊字,此亦為《詩(shī)經(jīng)》所無(wú)。至《悲回風(fēng)》八句,連用六疊字;宋玉《九辨》十二句,連用十一疊字。 此在后來(lái)辭賦中亦系少見(jiàn)。

漢魏六朝以來(lái),五言詩(shī)盛行,《古詩(shī)十九首》中有一首云:

青青河畔草,郁郁園中柳。盈盈樓上女,皎皎當窗 牖。娥娥紅粉妝,纖纖出素手。

用六句五言詩(shī),每句首二字皆疊字,顧炎武《日知錄》卷 二十一,以為此詩(shī)“連用六疊字,亦極自然,下此即無(wú)人可繼”,可見(jiàn)贊揚之至。其實(shí)敦煌所發(fā)現之唐人詞云:

霏霏點(diǎn)點(diǎn)回塘雨。雙雙只只鴛鴦?wù)Z(yǔ)。灼灼野花香。 依依金柳黃。〇盈盈江上女。兩兩溪邊舞。皎皎綺羅光。輕輕云粉妝。《菩薩蠻》

宋人葛立方詞云:

裊裊水芝紅,脈脈蒹葭浦。淅淅西風(fēng)澹澹煙,幾點(diǎn)疏疏雨。〇草草展杯觴,對此盈盈女。葉葉紅衣當酒船,細細流霞舉。《卜算子》

亦俱系句句使用疊字,足以與《古詩(shī)十九首》后先比美。

唐人律詩(shī)形成,無(wú)論五七言皆須對仗,名篇疊字,尤多佳勝,如王績(jì)之“樹(shù)樹(shù)皆秋色,山山惟落暉”,崔顥之“晴川歷歷漢陽(yáng)樹(shù),芳草萋萋鸚鵡洲”,王維之“漠漠水田飛白鷺,陰陰夏木囀黃鸝”,杜甫之“穿花蛺蝶深深見(jiàn),點(diǎn)水蜻蜓款款飛”,皆為人所傳誦之對句。《鶴林玉露》乙編卷之六更載有唐人詩(shī)用疊字之例云:“詩(shī)有一句疊三字者,如吳融《秋樹(shù)》詩(shī)云‘一聲南雁已先紅,搣搣凄凄葉葉同’ 也?!袃删溥B三字者,如白樂(lè )天云‘新詩(shī)三十軸,軸軸金玉聲’是也?!敝另n愈《南山》詩(shī)云:

延延離又屬,夬夬叛還遘。喁喁魚(yú)闖萍,落落月經(jīng)宿。阇阇樹(shù)墻垣,讞讞架庫廄。參參削劍戟,煥煥銜瑩繡。敷敷花披萼,闟闟屋摧霤。悠悠舒而安,兀??褚葬?。超超出猶奔,蠢蠢駭不懋。

則是十四句使用疊字,刻意出奇制勝,后亦無(wú)人仿效。

詞應歌唱,字句長(cháng)短不一,故又名長(cháng)短句。自二字至七字,皆有使用疊字之例,如:

二字:“誰(shuí)似臨平山上塔,亭亭,迎客西來(lái)送客行?!?span style='font-size: 14px;'>(蘇 軾《南鄉子》

三字:“一葉葉,一聲聲,空階滴到明?!?span style='font-size: 14px;'>(溫庭筠《更漏子》

四字:“寸寸柔腸,盈盈粉淚?!?span style='font-size: 14px;'>(歐陽(yáng)修《踏莎行》

五字:“玉漏迢迢盡,銀潢淡淡橫?!?span style='font-size: 14px;'>(秦觀(guān)《南歌子》

六字:“照野彌彌淺浪,橫空暖暖微霄?!?span style='font-size: 14px;'>(蘇軾《西山

月》)

七字:“錦帳重重卷暮霞。屏風(fēng)曲曲斗紅牙?!?span style='font-size: 14px;'>(秦觀(guān)《浣溪沙》

宋才婦李清照作《聲聲慢》,一開(kāi)頭連用“尋尋、覓覓、冷冷、清清、凄凄、慘慘、戚戚”十四個(gè)疊字,最為人所稱(chēng)道。清人史震林《西青散記》中記載丹陽(yáng)農家女子賀雙卿曾作《鳳凰臺上憶吹簫》,自述身世之苦云:

寸寸微云,絲絲殘照,有無(wú)明滅難消。正斷魂魂斷,閃閃搖搖。望望山山水水,人去去、隱隱迢迢。從今后,酸酸楚楚,只似今宵。〇青遙。問(wèn)天不應,看小小雙卿,裊裊無(wú)聊。更見(jiàn)誰(shuí)誰(shuí)見(jiàn),誰(shuí)痛花嬌。誰(shuí)望歡歡喜喜,偷素粉、寫(xiě)寫(xiě)描描。誰(shuí)還管、生生世世,暮暮朝朝。

通篇用疊字組合,似一片血淚凝成,極真摯,極悲痛,誠前所未見(jiàn)之傷心詞篇。相傳雙卿十八歲時(shí),適周姓農家子,日夜操勞家務(wù),卻受公婆夫婿之虐待,嘗用粉寫(xiě)詞于蘆葉上,以寄其哀思。

在元人散曲中,通篇使用疊字,則有喬吉之《天凈沙》云:“鶯鶯燕燕春春?;ɑ嬲?。事事風(fēng)風(fēng)韻韻。嬌嬌嫩嫩。停停當當人人?!贝送飧鼰o(wú)他人。短篇寫(xiě)人物風(fēng)流,聲韻巧合,實(shí)亦不易。元人雜劇中,使用三字相疊最為新異,如“虛飄飄、暖溶溶、滴溜溜”之類(lèi),據清人梁廷枘《藤花亭曲話(huà)》所統計,竟有二百多種,大抵盡量使用人民口語(yǔ),以表現當時(shí)之真情實(shí)感。王國維《宋元戲曲史》中, 曾舉元無(wú)名氏《貨郎旦》劇第三折云:

(貨郎兒六轉)我則見(jiàn)黯黯慘慘無(wú)涯云布。萬(wàn)萬(wàn)點(diǎn)點(diǎn)瀟湘夜雨。正值著(zhù)窄窄狹狹溝溝塹塹路崎嶇。黑黑黯黯彤云布。赤留赤律瀟瀟灑灑斷斷續續。出出律律忽忽魯魯陰云開(kāi)處?;艋糸W閃電光星柱。正值著(zhù)颼颼摔摔風(fēng),淋淋淥淥雨,高高下下凹凹答答一水模糊。撲撲簌簌濕濕淥淥疏林人物。卻便似一幅慘慘昏昏瀟湘水墨圖。

寫(xiě)風(fēng)雨夜行之艱苦情景,淋漓盡致。王氏以為元劇于新文體中自由使用新言語(yǔ),“在我國文學(xué)中,于楚辭、內典外,得此而三”。其推許元劇使用疊字,誠為有見(jiàn)。余觀(guān)清人洪升《長(cháng)生殿·彈詞》據白居易《長(cháng)恨歌》“漁陽(yáng)顰鼓動(dòng)地來(lái),驚破霓裳羽衣曲”語(yǔ),亦大量使用疊字如下云:

(貨郎兒六轉)恰正好嘔嘔啞啞霓裳歌舞。不提防撲撲突突漁陽(yáng)戰鼓。劃地里出出律律紛紛擾擾奏邊書(shū)。急得個(gè)上上下下都無(wú)措。早則是喧喧嗾嗾、驚驚遽遽、倉倉卒卒、挨挨拶拶、出延秋西路。鑾輿后攜著(zhù)個(gè)嬌嬌滴滴貴妃同去。又只見(jiàn)密密咂咂的兵、惡惡狠狠的語(yǔ)。鬧鬧吵吵、轟轟剨剨四下喧呼。生逼散恩恩愛(ài)愛(ài)、疼疼熱熱帝王夫婦。霎時(shí)間畫(huà)就了這一幅慘慘凄凄絕代佳人絕命圖。

寫(xiě)安祿山陷京,明皇與貴妃逃亡情況,文筆一氣奔騰,如火如荼,顯然是受元劇影響而寫(xiě)成之名作。

我要分享這篇文章